Biserica Nouapostolică din România

Slujba

Slujba spirituală este o însărcinare care li se transmite fraților aleși printr-un act de numire, în cadrul căruia cel ales este împuternicit, binecuvântat și sfințit pentru a putea sluji în Biserica lui Hristos. Slujitorii bisericești îndeplinesc slujba spirituală primită cu ajutorul puterii din Sfântul Duh.

Numirea este înfăptuită de către apostoli, în numele lui Dumnezeu ca Sfântă Treime, prin punerea mâinilor și prin rugăciune. Prin numire, purtătorul de însărcinare este binecuvântat și sfințit pentru slujba primită. Calitățile și capacitățile sale odată sfințite, purtătorul de însărcinare se va putea folosi de ele în mod eficient la îndeplinirea slujbei și a sarcinilor primite. Slujitorii bisericești își desfășoară activitatea în general în mod onorific.

Toți slujitorii bisericești sunt adevărați duhovnici, având datoria de a păstra taina lucrurilor încredințate de credincioși pe durata exercitării slujbei.

În cadrul Bisericii lui Hristos, pe lângă slujbele bisericești, mai există diferite alte slujbe în scopul propovăduirii Evangheliei și al creării unei atmosfere bune în comunitate, pentru exercitarea cărora nu este necesară numirea.

De asemenea, în afară de slujitorii bisericești, toți credincioșii sunt chemați să-i slujească Domnului, urmându-l.

În cadrul Bisericii Nouapostolice există următoarele slujbe bisericești: apostolul patriarh, apostoli districtuali, apostoli, episcopi, prezbiteri districtuali, evangheliști districtuali, pastori, evangheliști de comunități, preoți, diaconi.

Momentan, femeile nu dețin slujbe bisericești în cadrul Bisericii Nouapostolice.

Slujitorii preoțești (preoți până la episcopi) oferă cele două sacramente Sfântul Botez cu apă și Sfânta Cină.

Apostolii oferă în plus sacramentul Sfintei Pecetluiri.

Funcțiile de ajutor de apostol patriarh, ajutor de apostol districtual, conducător de district și conducător de comunitate nu se referă la însărcinările spirituale, ci sunt însărcinări transmise unui apostol sau unui slujitor preoțesc, pe o anumită perioadă de timp.