Biserica Nouapostolică din România

Viziunea și misiunea

Viziunea și misiunea Bisericii Nouapostolice se referă la modul în care se practică viața religioasă în cadrul ei: cum trebuie să arate Biserica Nouapostolică, care este țelul ei, ce urmărește să înfăptuiască biserica?

Viziunea Bisericii Nouapostolice

  • O biserică în care oamenii sunt chemați să se simtă bine, să fie împliniți de Duhul Sfânt și de dragostea față de Dumnezeu, să se orienteze în viață în funcție de Evanghelia lui Isus Hristos și să se pregătească astfel pentru revenirea lui și pentru viața veșnică.

Misiunea Bisericii Nouapostolice

  • Să se ducă la toți oamenii, ca să-i învețe Evanghelia după Isus Hristos și să-i boteze cu apă și cu Sfântul Duh.
  • Să se îngrijească de sufletele oamenilor și să întemeieze o comunitate iubitoare, în care fiecare om să simtă dragostea lui Dumnezeu și bucuria de a-i sluji acestuia, precum și celorlalți semeni.