Bisericii Nouapostolice din România

Moto

Să ȋl slăvim pe Dumnezeu şi să ȋi mulţumim

Biserica lui Hristos are două sarcini. Prima este, de a le face oamenilor cunoscută mântuirea şi comuniunea veşnică cu Dumnezeu. A doua presupune, să ȋi ȋndemnăm pe oameni să ȋl preamărească şi să ȋl laude pe Dumnezeu (de văzut Catehismul 6.2).

Suntem chemaţi să propovăduim slava lui Dumnezeu şi să lăudăm măreţia şi bunătatea Sa. Prin purtarea marcată de frică de Dumnezeu şi dragoste, ȋi dovedim cinstea cuvenită. Apostolul patriarh, Jean-Luc Schneider, conducătorul Bisericii Nouapostolice din ȋntreaga lume, stabileşte următorul moto, pentru anul 2017: „Slavă lui Dumnezeu, Tatălui nostru”.

A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava ȋn vecii vecilor! Amin
(Filipeni 4,20)

Adevărata slavă se dezvoltă din lucrarea Sfântului Duh, faţă de noi. Să ne lăsăm conduşi de El. Vom recunoaşte măreţia Tatălui ȋn opera Sa, ȋn creaţie şi ȋn istoria mântuirii. Să propovăduim slava Lui, atribuind mai multă importanţă voinţei Lui şi ȋncrederii faţă de El, decât grijilor noastre.

A-l slăvi pe Dumnezeu ȋnseamnă şi a-i mulţumi.
Moto-ul anului 2017 este confirmat şi ȋntărit de seria de planşe, „Îi mulţumesc lui Dumnezeu”. De exemplu, planşa lunii ianuarie spune: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru anul 2017 şi perspectiva celor 8.760 de ore noi, pe care mi le dăruieşte.” Iar planşa pentru decembrie: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru apropiere, pentru ocrotirea ȋngerească şi binecuvântarea din anul 2017.” Această serie de planşe prezintă membri reali ai bisericii, care, printr-o mărturie clară a credinţei lor, ne spun concret şi personal, ce anume apreciază ei ȋn Biserica Nouapostolică.

Să fim mereu recunoscători, ȋn ciuda grijilor noastre. Dacă recunoştinţa devine prioritară, putem să trăim binecuvântarea Tatălui ceresc.

Dragi salutări, al vostru
Markus Fehlbaum