Bisericii Nouapostolice din România

Știri din bisericile teritoriale România

Stindard al credinţei nouapostolice
11.04.2013 / Bucuresti
Vizita Apostolului Districtual Markus Fehlbaum în România, în perioada 22-24 martie 2013

Apostolul districtual Markus Fehlbaum a vizitat România în ultima parte a lunii martie a acestui an, ocazie cu care, a adunat toţi slujitorii districtuali din întreaga ţară, la Bucureşti . El a ţinut, cu multă înflăcărare, o adunare pentru slujitori, insuflându-le dorinţa de a forma o echipă unită, o echipă care să fie capabilă de a duce mai departe, cu mai mult entuziasm şi dăruire, stindardul credinţei nouapostolice. În centrul acestei adunări a fost pus acest gând : '' dorim să aprindem focul, dorim să formăm un dream-team ''; această echipă să fie în măsură să-şi asume noi responsabilităţi şi să promoveze unitatea în fiecare comunitate, o echipă câstigătoare. Apostolul Cone a prezentat câteva teme legate de potenţialul existent în diaconi şi promovarea lor, precum şi forme de servicii divine deosebite . Ep Mueller a prezentat grupele de muncă pentru tineret, munca misionară, învăţământul religios şi grupa de muzică, precum şi un plan de lucru pentru anul 2013 . În cercul slujitorilor districtuali din toată ţara, s-a simţit o frumoasă unitate şi doinţa acestora de a-şi îndeplini fiecare însărcinare cu determinare şi responsabilitate.
Serviciul divin din Duminca Floriilor a fost ţinut în frumoasa noastră biserică din Bucureşti, iar la el au participat fraţi şi surori din tot districtul. În cadrul acestui serviciu divin au avut loc mai multe evenimente deosebite : 7 suflete au primit darul Sfântului Duh şi a fost celebrată Sfânta Cină pentru răposaţi . Un moment deosebit de emoţionant a fost ieşirea la pensie a unui ucenic credincios şi devotat Operei lui Dumnezeu, unul dintre primii pionieri, purtător al stindardului credinţei nouapostolice din România - presbiterul districtual Oşan . Acest slujitor a muncit în diferite însărcinări, peste douăzeci de ani, a fost un bun misionar, care a contribuit la deschiderea de noi comunităţi în sudul ţării, de la Constanţa până la Orşova şi Petroşani. Odată cu ieşirea la pensie a presbiterului districtual, a fost numit un nou presbiter districtual pentru districtul Bucureşti, în persoana evanghelistului districtual Constantinescu; alături de el a fost numit şi un presbiter districtual pentru districtul Dâmboviţa-Braşov, evanghelistul districtual Omăt primind această însărcinare, iar pentru noul district Dobrogea a fost numit pastorul Cercel, în însărcinarea de evanghelist districtual .
Corul din comunitatea Bucureşti, precum şi o tânără flautistă au creat, cu muzica lor înălţătoare, o atmosferă de mare sărbătoare.
La finalul acestui frumos şi emoţionant serviciu divin, apostolul districtual a mulţumit fraţilor şi surorilor pentru dragostea lor şi pentru angajamentul aratat.
În sala de tineret a bisericii a mai avut loc o întâlnire a apostolul districtual cu tinerii din district, unde a fost prezentată o scurtă retrospectivă a zilei tineretului din 2012, imaginile şi trăirile tinerilor, alături de Apostolul Patriarh Leber, au readus un duh de bucurie şi entuzism pe chipurile participanţilor.
Surorile din comunitate au pregătit, după serviciu divin, o masă comună, la care s-a discutat mult despre trăirile deosebite avute cu această ocazie.
Toate aceste evenimente petrecute, în Duminica Floriilor, au condus la o dorinţă şi mai mare a participanţilor de a purta cu demnitate şi curaj STINDARDUL CREDINŢEI NOUAPOSTOLICE.