Bisericii Nouapostolice din România

Știri din bisericile teritoriale România

Vizita Apostolul Patriarh in Romania
24.07.2014 / Bucuresti
Vizita apostolului patriarh Jean-Luc Schneider în România,5-6 iulie 2014, Bucureşti

Acest eveniment, și anume,că în perioada 05-06.07.2014, apostolul nostru patriarh Jean-Luc Schneider va vizita România şi va ţine Serviciul Divin pentru răposaţi la Bucureşti, a fost anunțat de mai bine de doi ani.
Anunțul a produs în inimile fraţilor şi surorilor o dorinţă deosebită de a pregăti momentul sosirii celui mai înalt trimis al Domnului, ca pe un moment de răscruce în viaţa creştinilor nouapostolici.
În perioada de pregătire a acestui eveniment au fost momente când nu s-a putut împlinii totul aşa cum era dorinţa fraţilor. Emoţiile au început să crească odată cu apropierea evenimentului, însă de fiecare dată întâlnirea cu apostolul Cone şi cu ceilalţi slujitori angrenaţi în această pregătire avea să dea mai mult curaj şi putere fraţilor şi surorilor, iar rugăciunile intense şi făcute cu multă convingere au făcut ca totul să se schimbe şi să dea o altă stare în inimile fraţilor şi surorilor.
Organizarea unui astfel de eveniment a cerut multă jertfă şi implicare din partea tuturor organizatorilor, dar şi din partea fraţilor şi surorilor, însă toate au fost făcute cu convingerea că în final vom trăi ceva măreţ, fapt care s-a şi întâmplat.
Apostolul districtual Markus Fehlbaum a invitat pentru acest eveniment toţi slujitorii districtuali din România şi Moldova cu soţiile, conducătorii de comunităţi din ţară cu soţiile, precum şi tinerii. Comunităţile invitate au fost cele din zonele de lucru ale episcopilor Anton şi Rădulescu.
Locul pregătit pentru desfăşurarea acestor evenimente a fost hotelul Ramada Parc, pentru întâlnirea de sâmbătă şi sala Titulescu din cadrul Complexului Expoziţional Romexpo pentru Serviciul Divin de duminică.
Apostolul nostru patriarh a sosit în data de 05.07.2014, din ţara vecină, Bulgaria, însoţit de apostolul districtual Markus Fehlbaum, apostolul Kainz din Austria, apostolul Cone din România şi ep.Muller din Austria. La sosirea lui la hotel, apostolul patriarh a fost întâmpinat de cei patru apostoli din Rusia, împreună cu soţiile, invitaţi special pentru acest eveniment.
În sala hotelului, tinerii din România au pregătit un program special pentru Serviciul Divin pentru răposaţi, ei au format din lumânări aprinse crucea Bisericii Nouapostolice, iar un grup de tineri a interpretat cunoscuta piesă de pelerinaj "La umbra crucii Tale". De asemenea, a fost prezentat şi un film emoţionant, ce ilustra câteva dintre marile catastrofe ale omenirii, mari tragedi care au avut loc în decursul ultimelor secole, unde multe suflete au plecat în eternitate fără a se gândi o clipă la sfârşitul lor aici pe pământ. Milioane de suflete nenăscute care pleacă anual fără să vadă lumina acestei veţi.
Pentru toate aceste suflete care au ajuns în lumea de dincolo fără a se pregăti, se naşte o întrebare atât de pătrunzătoare: "poate cineva să ne ajute?’’. Răspunsul la această întrebare a fost dat de ap. Pavel, care spune în Prima Epistola către Corinteni, capitolul 15, versetul 57: "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!".
Acest aspect a fost subliniat de apostolul nostru patriarh în mod deosebit la Serviciul Divin de Duminică.
Totodată, în cadrul evenimentului de sâmbătă, tineri din diferite zone ale ţării au mai prezentat și câteva cântece specifice pregătirii pentru evenimentul de duminică. Apostolul nostru patriarh a îndemnat participanţiila rugăciuni pline dragoste pentru cei din eternitate, subliniind că doar Bunul Tată Ceresc este în măsură să ofere Harul Mântuirii celor plecaţi în lumea de dincolo.
Adunarea a fost încheiată cu o rugăciune specială, rostită de către apostolul patriarh.
Duminică dimineaţa, fraţii au sosit încă de la primele ore pentru amenajarea sălii, astfel că la ora 08.00, fraţii şi surorile care au venit din ţară, de la sute de km., au putut să intre într-un loc primitor şi îmbietor la rugăciune.
Înainte cu 30 de minute de începerea Serviciului Divin, apostolul patriarh şi cei care l-au însoţit au ajuns la sală. Aici a fost întâmpinat de un grup de copii îmbrăcaţi în costume tradiţionale, care i-au oferit pâine şi sare, urându-i totodată şi un călduros bun venit, în limbile română, germană şi franceză, după care au interpretat un cântec.
În sala special amenajată cu acest prilej, s-au adunat peste 1000 de suflete, aşteptând cu emoţie şi bucurie Servicul Divinţinut de apostolul nostru patriarh.
Alături de fraţi şi surori au participat şi peste 100 de invitaţi, precum şi oficialităţi locale. La intrarea apostolului patriarh în sală, comunitatea a interpretat cântecul 461: "O ce ore minunate”, din cartea noastră de cântece. La baza serviciului divin a stat cuvântul din Sfânta Scriptură din Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetele 4 și 5: "Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.”
Corul a interpretat la cererea apostolului patriarh diferite cântece care au întregit atmosfera acestui eveniment. Cântecele cât şi celelalte interpretări muzicale au fost la cel mai înalt nivel, arătând astfel munca şi dăruirea acestor corişti şi interpreţi minunaţi.
Momentul oferirii sacramentelor pentru cei din eternitate a fost punctul culminant al acestui Serviciu Divin. Vase pentru sacramenteau fost apostolul Vasile Cone şi episcopul Iulian Rădulescu. De asemenea, momentul acesta deosebit a fost pregătit de interpretări muzicale la instrumente şi solo. Atmosfera pe întreg parcursul acestui eveniment a fost una sfântă şi înălţătoare, cei care au participat exprimându-şi recunoştinţa şi mulţumirea pentru cele trăite. Momentul acesta a lăsat urme adânci de binecuvântare în viaţa copiilor de Dumnezeu de aici din România.
Pe întreg parcursul acestui mare eveniment, un grup de voluntari de la Crucea Rosie, conduşi de doamna director Venera Vasiliu, a asigurat un punct sanitar de prim ajutor.
La plecarea apostolului patriarh şi a însoţitorilor lui, aceştia şi-au exprimat recunoştinţa şi bucuria întâlnirii comunităţii nouapostolice din România, îndemnând fraţii şi surorile la urmare şi perseverenţă în credinţă.
Cuvântul de despărţire de la aeroport a fost adresat apostolului Cone de către apostolul patriarh: “Dumnezeu să binecuvânteze întreaga Românie!".
Impresiile şi trăirile celor prezenţi nu vor putea fi scrise niciodată, ele rămân întipărite adânc în sufletul fiecărui participant şi vor fi o motivaţie puternică pentru a împlini îndemnul primit de la ucenicii Domnului, de a lupta lupta cea bună a credinţei.
Vasile Cone