Biserica Nouapostolică din România

Știri din bisericile teritoriale România

Serviciul divin de Anul Nou 2017
01.01.2017 / Ostermundigen
Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider a sărbătorit Serviciul divin de Anul Nou 2017 în comunitatea Bern-Ostermundigen. Serviciul divin a fost transmis prin satelit în Elveția, Austria, Italia, Spania, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, România și Moldova .

Apostolul Patriarh a fost însoțit de apostolul districtual Markus Fehlbaum, apostolii Jürg Zbinden, Tomas Deubel și Philipp Burren și episcopii Andre Kreis, Rolf Camenzind, Rene Engelmann și Rudolf Fässler .

,, Ce se va întâmpla cu noi?,, și-a pus Apostolul Patriarh întrebarea, încă de la începutul serviciului divin. Ca răspuns s-a referit la cântecul corului(Căci El a ajutat îngerilor Săi) și a subliniat că Dumnezeu ne dăruiește siguranță, indiferent de ce se va întâmpla. Dumnezeu așteaptă însă de la noi, să ne continuăm pregătirea, pentru revenirea Lui Isus .

 Slavă lui Dumnezeu, Tatăl nostru

Motto-ul anului 2017 are ca bază Epistola lui Pavel către Filipeni, cap.4, vers  20 :,, A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor ! Amin ,, . Trei puncte importante a evidențiat Apostolul Patriarh :

- Să recunoaștem măreția și slava lui Dumnezeu în Opera Lui ;

- Să mulțumim lui Dumnezue pentru binele pe care îl face ;

- Să-l preaslăvim pe Dumnezeu, să ne rugăm Lui și să-i propovăduim slava.

 În continuare, Apostolul Patriarh a punctat următoarele idei importante :

 Dumnezeu este Creatorul

Dumnezeu a creat totul, atât lumea materială cât și cea spirituală vin de la el. Noi nu suntem proprietarii creației. Dumnezeu doar ne-a încredințat-o . Acesta este un punct foarte important. Dumnezeu a creat pentru toți oamenii planul de mântuire. El îi iubește pe toți și vrea să-i salveze. El este bun și înțelept. Noi îl slăvim pe Creator, respectând fiecare om, ca și creatură cu suflet al lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate pentru creație și vrem să-i purtăm de grijă și să respectăm calitățile fiecărui om .

 Dumnezeu este autoritatea

Ne supunem voinței lui Dumnezeu și îi recunoaștem autoritatea, așa cum a făcut și fiul Domnului. Cu ajutorul duhul sfânt, recunoaștem că Dumnezeu este mult mai înțelept decăt noi. Ca mulțumire, respectăm cele 10 porunci, pentru că voința lui Dumnezeu este un izvor de binecuvântare. Să fim recunoscători pentru pentru cele 10 porunci. Este cel mai sigur drum și noi vrem să trăim, urmându-le .

 Dumnezeu, îngrijitorul

De nenumărate ori Isus s-a referit la conceptul de Dumnezeu- îngrijitor . Așa cum fiul rătăcitor a fost îngrijit de tatăl său, tot așa are grijă de noi și Dumnezeu, dându-ne tot ce ne trebuie, pe drumul credinței. El știe de ce avem nevoie, ne îngrijește și ne păzește. Să avem încredere în Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate acestea, prin capacitatea noastră de a jertfi.

 Dumnezeu milostiv

Bunul Dumnezeu ne iartă întotdeauna. Din recunoștință, să iertăm și noi, pe aproapele nostru. Să ne rugăm și pentru cei ce ne prigonesc, pentru că Dumnezeu vrea să-i salveze și pe ei . Acest lucru îl putem face, cel mai bine, în casa Domnului . Acolo primim iertarea, harul, dragostea și comuniunea. Acolo vrem să-l cinstim pe EL.

 Moștenirea

Ca ultim punct în predica sa, a amintit apostolul patriarh, despre moștenire . ,,Dumnezeu Tatăl, ne-a promis și o moștenire, pe care o vom primi odată, și de care ne vom bucura toți. De aceea, vrem să-i slujim bunului Dumnezeu și să ne pregătim pentru țelul credinței noastre, ca să fim demni de mostenirea promisă . Vrem, de asemenea, să ne stabilim corect prioritățile .

 Avem un Tată care ne iubește

După conslujirea apostolului Zbinden și a apostolului districtual Fehlbaum,  Apostolul Patriarh a amintit, că Dumnezeu ne-a dăruit întotdeauna har și iertare, necondiționat.,, Trebuie să știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Noi toți suntem iubiți. Ca semn că Dumnezeu este la noi acasă, vrem să fim una. Cunoscând acestea vrem să ne rugăm Tatăl Nostru și să luăm Sfânta Cina.,,

 Însărcinarea Apostolului Zbinden ca ajutor de apostol districtual

La sfârșitul serviciului divin, Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider l-a însărcinat  pe apostolul Jürg Zbinden, ca ajutor de apostol districtual, pentru districtul apostolicesc Elveția.