Bisericii Nouapostolice din România

Excluderea răspunderii (Disclaimer)

1. Conținutul ofertei online

Editorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru actualitatea, autenticitatea, integritatea sau calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere față de editor care se referă la pagube materiale sau imateriale, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate, respectiv prin utilizarea de informații incorecte și incomplete, sunt excluse, cu excepția cazului în care există dovezi de vină intenționată sau de neglijență gravă.
Toate ofertele sunt facultative, și fără obligații. Editorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, a completa, a șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă, sau de a înceta publicarea temporară sau permanentă.

2. Referințe și link-uri

Pentru referințele directe sau indirecte la alte site-uri ("hyperlink"), care se află în afara responsabilității editorului, obligativitatea de răspunzător ar intra în vigoare numai în cazul în care editorul cunoaște conținutul și dacă ar fi tehnic posibil și rezonabil să prevină utilizarea în cazul unui conținut ilegal. Autorul declară clar că la data înfăptuirii linkurilor, nu au putut fi observate texte cu un conținut ilegal pe paginile legate cu hyperlink. Editorul nu are nici o influență în prezent sau în viitor asupra alcătuirii paginilor de linkuri, a conținutului acestora sau a calităților de autor. Prin urmare, el se distanțează clar de toate conținuturile din paginile legate / conectate, care au fost modificate după crearea de link-uri.

Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și referințele create în propria ofertă de internet, precum și pentru înregistrările efectuate de persoane străine în cărțile pentru oaspeți alcătuite de editor, în forumurile de discuții, în lista cu linkuri, listele cu adrese de email și în toate celelalte forme de baze de date, în care este posibil accesul extern în scris.

Pentru conținuturile ilegale, incorecte sau incomplete și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații răspunde numai cel care pune la dispoziție acest site, despre care am vorbit, nu cel care face referiri asupra editării, prin intermediul linkurilor.

3. Dreptul de autor și de înregistrare

Editorul face toate eforturile pentru a respecta în toate publicațiile drepturile de autor ale imaginilor întrebuințate, al graficelor, al documentelor sonore, al secvențelor video și a textelor, de a folosi imagini, grafice, documente sonore, secvențe video și texte produse de el însuși sau de a folosi grafice, documente sonore, documente audio, secvențe video și texte care nu necesită autorizație.Toate numele de marcă de Internet și mărcile comerciale întrebuințate pe site-ul de internet oferit și eventual protejate de către terți sunt supuse prevederilor legii marca aplicabilă și drepturile de proprietate ale proprietarilor respectivi înregistrați. Simpla mențiune a lor nu implică faptul că mărcile comerciale nu sunt protejate de lege! Dreptul de autor pentru orice material creat și editat de către editor este numai al autorului site-ului. Orice duplicare sau utilizare a unor astfel de grafice, documente sonore, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul editorului.

4. Protecția persoanei

Editorul respectă intimitatea persoanelor ale căror nume sunt citate sau imagini de oameni arătate. Dacă o astfel de persoană simte că i s-au încălcat drepturile legate de numele lor sau dreptul la imagine, citatul în cauză va fi eliminat imediat la cerere scrisă.

5. Protecția datelor

Dacă pe site-ul de Internet oferit există posibilitatea introducerii de date cu caracter personal sau de afaceri (adrese de email, nume, adrese), atunci introducerea acestor date de către utilizator se face pe bază de voluntariat. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite sunt permise - dacă este tehnic posibil și rezonabil - fără nici o specificație de date cu caracter personal, cu date anonime sau cu un pseudonim. Se interzice utilizarea datelor publicate în caseta tehnică sau a altor date cum ar fi adrese poștale, numere de telefon sau de fax și adresele de e-mail de către terți, pentru a trimite informații nesolicitate. Acțiuni legale împotriva expeditorilor de mesaje de tip spam cu încălcarea acestei interdicții sunt rezervate în mod expres.

6. Valabilitatea juridică a acestui disclaimer

Acest disclaimer trebuie să fie considerat ca parte a publicației internet care a fost menționată de pe această pagină. Dacă secțiuni sau termeni individuali ale acestei declarații nu sunt legale, nu mai sunt sau nu corespund în totalitate cu celelalte părți ale documentului, rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.