Biserica Nouapostolică din România

Administraţia

Pentru ca Biserica să îşi poată îndeplini menirea, ea are de asemenea nevoie de un mediu reglementat din punct de vedere juridic, organizatoric şi administrativ.

Pentru a putea răspunde tuturor cerinţelor legale, pentru a oferi sprijin slujitorilor duhovniceşti dar şi pentru o utilizare optimă a mijloacelor financiare, este nevoie de o structură administrativă.

În acest sens, în cadrul Bisericii Nouapostolice există o structură administrativă bine organizată, care sprijină buna desfăşurare a activităţilor curente. Astfel, Administraţia preia prin intermediul diferitelor departamente responsabilitatea asigurării unui centru de coordonare.