Biserica Nouapostolică din România

Aspecte juridice

Din punct de vedere juridic Biserica Nouapostolică este înregistrată în România sub denumirea de Societatea Creştinilor Nouapostolici România şi funcţionează ca o asociaţie cu caracter religios încă din 1990, în baza sentinţei civile nr. 1393 pronunţată în şedinţă publică la data de 27 aprilie 1990 de către Judecătoria Sectorului I Bucureşti.

În decembrie 2006 a fost adoptată de către Parlamentul României Legea Nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care a fost publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11 din 08.01.2007. Această Lege introduce o nouă formă de organizare juridică, aceea de asociaţie religioasă, care reprezintă un prim pas necesar spre obţinerea statutului de cult recunoscut oficial.

Astfel, în conformitate cu Legea Nr. 489/2006 menţionată mai sus, Societatea Creştinilor Nouapostolici România a obţinut din partea Secretariatului de Stat pentru Culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor avizul nr. 1 / 30.03.2007 în vederea dobândirii statutului de asociaţie religioasă, iar prin hotarârea judecătorească nr. 146 / 29.06.2007 din şedinţa Camerei de Consiliu a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti s-a dispus înscrierea Societăţii Creştinilor Nouapostolici România în Registrul asociaţiilor religioase ţinut la grefa Judecătoriei Sector 3 Bucureşti.