Biserica Nouapostolică din România

Donaţii/Jertfe

Deşi în Biserica Nouapostolică cea mai mare parte a sarcinilor spirituale şi organizatorice sunt îndeplinite pe bază de voluntariat şi toate serviciile sunt oferite în mod gratuit, Biserica are totuşi nevoie de mijloace financiare, spre exemplu pentru construirea şi întreţinerea bisericilor sau pentru sarcini administrative centrale.

Finanţarea Bisericii provine în principal din sumele depuse de credincioşi în cutiile de jertfă, existente în sălile de cult.

De asemenea se pot efectua donaţii direct în conturile Bisericii. În România există şi posibilitatea, de a dispune, ca 2% din impozitul plătit către stat pentru veniturile realizate în cursul unui an să fie direcţionat în favoarea Bisericii.