Biserica Nouapostolică din România

Donaţii

Donaţii se pot efectua prin virament bancar către:

Societatea Creştinilor Nouapostolici România

str. Romulus Nr. 67
sector 3 - Bucureşti
RO - 030562

IBAN: RO98 BACX 0000 0000 3101 7310
UniCredit Ţiriac Bank S.A.

Cod Fiscal: 5110705

Campania 2 %

De asemenea puteţi dispune, ca 2% din impozitul pe salariul Dumneavoastră aferent anului precedent să fie virat în contul Societăţii Creştinilor Nouapostolici România, depunând până în data de 15 mai a anului următor formularul 230 la Administraţia Financiară în raza căreia aveţi domiciliul. Recomandăm ca, la depunere, formularul 230 să fie însoţit de câte o copie a fişei fiscale şi a actului de identitate.

Formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei de 2% din impozitul anual (Format PDF, completat cu datele Societăţii Creştinilor Nouapostolici România)

Instrucţiuni de completare a Formularului 230 (Format PDF)