Biserica Nouapostolică din România

Crezul nouapostolic

În cele zece articole ale crezului nouapostolic se află un rezumat al credinței nouapostolice. Acestea descriu credința în Dumnezeu, în Fiul său și în Sfântul Duh, acțiunea pe care o au apostolii în zilele noastre, necesitatea de a primi sacramentele, revenirea lui Hristos precum și relația care există între creștinul nouapostolic și autoritatăți.

Cele zece articole ale credinței nouapostolice sunt următoarele:

 • 1. Primul articol al credinței:
  Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul cerului și al pământului.
 • 2. Al doilea articol al credinței:
  Cred în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care din Tatăl S-a născut, Domnul nostru, care S-a întrupat de la Duhul Sfânt și s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit în zilele lui Ponțiu Pilat, a fost răstignit pe cruce, a murit și a fost îngropat, s-a dus în împărăția morților, a treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cer; stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic și de acolo va veni din nou.
 • 3. Al treilea articol al credinței:
  Cred în Duhul Sfânt, într-una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, în învierea morților și în viața veșnică.
 • 4. Al patrulea articol al credinței:
  Cred că Domnul Isus domnește peste biserica lui și i-a trimis în acest scop pe apostolii săi, pe care îi trimite și în zilele noastre, până în ziua când va reveni, cu sarcina de a-i învăța pe oameni, de a ierta păcatele în numele lui și de a boteza cu apă și cu Sfântul Duh.
 • 5. Al cincilea articol al credinței:
  Cred că cei aleși de Dumnezeu pentru a primi o însărcinare, nu pot fi numiți decât de către apostoli și că din apostolat vin împuternicirea, binecuvântarea și sfințirea în acest scop.
 • 6. Al șaselea articol al credinței:
  Cred că Sfântul botez cu apă este cel dintâi pas către înnoirea omului în Sfântul Duh și că prin aceasta, cel botezat este primit în comuniunea celor care cred în Isus Hristos și îl mărturisesc ca Domn al lor.
 • 7. Al șaptelea articol al credinței:
  Cred că Sfânta Cină este înființată de însuși Domnul Isus, în amintirea jertfei sale aduse o dată și veșnic valabile, a suferințelor amare și a morții lui. Savurarea cu demnitate a Sfintei Cine ne garantează comuniunea cu Isus Hristos, Domnul nostru. Ea se sărbătorește cu pâine nedospită și cu vin; ambele trebuie să fie sfințite și apoi oferite credincioșilor de către un slujitor bisericesc, împuternicit în acest scop de un apostol.
 • 8. Al optulea articol al credinței:
  Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Sfântului Duh de la un apostol, pentru a putea deveni copii ai lui Dumnezeu și pentru a putea îndeplini condițiile de cele mai dintâi roade.
 • 9. Al nouălea articol al credinței:
  Cred că Domnul Isus va veni cu siguranță, la fel cum s-a înălțat la cer, și îi va lua la el pe cei dintâi dintre cei vii și morți, care au sperat în revenirea lui și s-au pregătit; cred că, după nunta din cer, el va reveni cu aceștia pe pământ, va ridica împărăția păcii și va domni împreună cu aceștia, drept preoțime împărătească. După terminarea împărăției păcii, el va ține Judecata de apoi. Apoi, Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou și va locui în mijlocul poporului său.
 • 10. Al zecelea articol al credinței:
  Cred că trebuie să mă supun autorităților lumești, atâta timp cât acestea nu se opun legii divine.