Biserica Nouapostolică din România

Jertfa ta face posibilă înţelegerea

Din zona apostolului districtual, Elveţia, fac parte 15 ţări, cu cca. 57000 de fraţi şi surori de credinţă. Fiecare dintre aceste ţări are propria limbă, iar în ţări precum Moldova, unde se vorbeşte română şi rusă, sau Elveţia, unde oamenii comunică în germană, franceză, italiană şi retoromana, sunt chiar mai multe limbi. Diversitatea lingvistică în zona noastră districtuală este aşadar foarte mare.

Opfer_Motiv10_RO

Diversitatea aceasta lingvistică este o provocare. Un exemplu: Slujitorii se pregătesc pentru un serviciu divin, din Foaia îndrumativă. Astfel că ea trebuie tradusă în diferite limbi.

Foaia îndrumativă apare lunar şi este pusă la dispoziţia slujitorilor ca broşura tipărită sau în format electronic. Doar pentru traducerea Foii îndrumative sunt necesare, per an, cca. 1552 ore.

În 2018, în zona apostolului districtual, Elveţia, s-au cheltuit pentru traduceri EUR 176‘892.