Biserica Nouapostolică din România

Știri din bisericile teritoriale România

Serviciul Divin al apostolului Vasile Cone în comunitatea București
12.11.2017 / Bucuresti
Duminică, 12 noiembrie 2017, comunitatea București a avut frumoasa ocazie de a participa la Serviciul Divin condus de apostolul Vasile Cone.

Anul 2017 se apropie de sfârșit, dar bucuria trăirii comuniunii în Hristos continuă.

Implicarea activă în viața de comunitate a slujitorilor și a tuturor membrilor Bisericii Nouapostolice este și rămâne un deziderat mereu actual.

 

Sâmbătă, 11.11.2017, în Biserica din București, apostolul Cone a ținut o Adunare a slujitorilor districtuali și a conducătorilor de comunități din regiunea de sud-est. Partea spirituală a conținut cuvântul apostolului patriarh din Ioan 13, 15-17. Apoi, au fost prezentate dinamica Bisericii, noul concept „Numire și Sarcină”, pliantul „Suntem activi împreună”, învățământul religios și munca cu tinerii și vizita apostolului patriarh Jean-Luc Schneider în România, în luna martie 2018.

 

A doua zi, duminică 12.11.2017, apostolul Vasile Cone a condus Serviciul Divin în comunitatea din București, cu un cuvânt din Apocalipsa 21, 6-7: „Apoi mi-a zis: S-a isprăvit! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, și el va fi fiul Meu.”

Au conslujit și întărit cuvântul apostolului prezbiterii districtuali Radu Omăt și Viorel Constantinescu și evanghelistul districtual Dumitru Lunea.

Speranța și comuniunea în Isus Hristos, puterea binefăcătoare a Cuvântului și iertarea păcatelor prin jertfa Domnului, au fost simțite și trăite din plin de către toți cei prezenți la Serviciul Divin.

Corul comunității din București a avut o interpretare care a completat armonios cuvântul slujit de la altar.

 

La sfârșitul Serviciului Divin, două surori de credință au fost felicitate și s-a cântat „La mulți ani!” cu ocazia aniversării zilei de naștere.