Biserica Nouapostolică din România

Știri din bisericile teritoriale România

Hristos eliberează
01.01.2020 / Zürich/Schweiz
A devenit deja o tradiţie ca apostolul patriarh, Jean-Luc Schneider, să transmită un moto anual, în acord cu apostolii districtuali. Pentru anul 2020, moto-ul sună astfel: Hristos eliberează!

În discursul său de Anul Nou, apostolul patriarh face referire la un text biblic din Epistola către Galateni a apostolului Pavel: „Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei“ (Galateni 4,31b-5,1).

Ce înseamnă a fi liber în Hristos? Ce efecte are libertatea în Hristos asupra vieţii noastre, asupra credinţei noastre? Cum se manifestă dorinţa noastră de a fi mereu cu Hristos?

Discursul de An Nou al apostolului patriarh, Jean-Luc Schneider