Biserica Nouapostolică din România

Muzica

Muzica duce la reculegere interioară, la liniște și pace sufletească. Prin interpretările vocale și instrumentale îl slăvim pe Dumnezeu. În felul acesta, ne putem exprima recunoștința și ne putem mărturisi credința.

Evenimentele muzicale au loc în comunitățile bisericești și în cadrul unor spectacole publice. Dintre formele de activități muzicale fac parte cântecele interpretate de comunitate, corurile mixte, cântece interpretate la orgă, precum și diferite orchestre sau ansambluri instrumentale.

În cadrul liturghiei Bisericii Nouapostolice, muzica ocupă un loc foarte însemnat. Ea:

  • pregătește comunitatea pentru serviciul divin
  • subliniază ideile din predică și aprofundează înțelesul lor
  • transmite bucurie, putere și siguranță
  • oferă consolare în momentele de tristețe și necaz
  • favorizează trăirea comuniunii, a unității