Biserica Nouapostolică din România

Crezul nouapostolic

În cele zece articole ale crezului nouapostolic se află un rezumat al credinței nouapostolice. Acestea descriu credința în Dumnezeu, în Fiul Său și în Sfântul Duh, acțiunea pe care o au apostolii în zilele noastre, necesitatea de a primi sacramentele, revenirea lui Hristos precum și relația care există între creștinul nouapostolic și autorități.

Cele zece articole ale credinței nouapostolice sunt următoarele:

 • 1. Primul articol:
  Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului.
 • 2. Al doilea articol:
  Cred în Isus Hristos, singurul Fiu născut din Dumnezeu, Domnul nostru, care a fost conceput de la Sfântul Duh, născut din Fecioara Maria, care a pătimit pe vremea lui Pilat din Pont, crucificat, mort, îngropat, intrat în locuința morților, înviat din morți în a treia zi, înălțat la cer, unde stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic și de unde va reveni.
 • 3. Al treilea articol:
  Cred în Sfântul Duh, în una sfântă, apostolică și universală Biserică, în comuniunea sfinților, iertarea păcatelor, în învierea morților și în viața veșnică.
 • 4. Al patrulea articol:
  Cred că Domnul Isus își conduce Biserica, și-a trimis apostolii pentru aceasta și încă îi mai trimite până la revenirea Lui, cu sarcina de a învăța, de a ierta păcatele în numele Lui și de a boteza cu apă și cu Sfântul Duh.
 • 5. Al cincilea articol:
  Cred că cei aleși de Dumnezeu pentru o însărcinare, pot fi numiți numai de apostoli. Din însărcinarea de apostol izvorește putere deplină, binecuvântarea și sfințenie pentru sarcinile acestora.
 • 6. Al șaselea articol:
  Cred că Sfântul Botez cu apă este primul pas către înnoirea omului în Sfântul Duh și că prin aceasta, cel botezat va fi primit în comuniunea celor care cred în Isus Hristos și Îl mărturisesc ca Domn al lor.
 • 7. Al șaptelea articol:
  Cred că Sfânta Cină a fost instituită de însuși Isus Domnul, în amintirea jertfei aduse odată și veșnic valabile, precum și a suferințelor amare și a morții Lui. Luarea cu demnitate a Sfintei Cine ne garantează comuniunea de viață cu Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta se sărbătorește cu pâine nedospită și cu vin; ambele trebuie sfințite și oferite de către un slujitor însărcinat de apostol.
 • 8. Al optulea articol:
  Cred că cei botezați cu apă trebuie să primească darul Sfântului Duh de la un apostol, pentru a obține apartenența la comuniunea copiilor lui Dumnezeu și condițiile de întâi născut..
 • 9. Al nouălea articol:
  Cred că Domnul Isus va veni cu siguranță așa cum s-a înălțat la cer și îi va lua la El pe cei întâi născuți, dintre cei morți și cei vii, care au sperat și s-au pregătit pentru revenirea Lui; după nunta din cer, Isus se va întoarce cu aceștia pe pământ, unde își va clădi Împărăția pacii, iar împreună cu El, o vor conduce ca preoție împărătească. După încheierea Împărăției păcii, va avea loc Judecata de apoi. Atunci va crea Dumnezeu un cer nou și un pământ nou și va locui alături de poporul Său.
 • 10. Al zecelea articol:
  Cred că sunt obligat să mă supun stăpânirii lumești, atâta timp cât aceasta nu se împotrivește legilor divine.