Biserica Nouapostolică din România

Cum se vede Biserica Nouapostolică pe sine însuși:

Calea mântuirii arătată de Isus Hristos în zilele noastre

  • Biserica Nouapostolică este condusă de Isus Hristos, prin apostolii săi vii. Învățătura ei se bazează pe Sfânta Scriptură.
  • Apostolatul este slujba împuternicită de Isus Hristos în scopul transmiterii mântuirii.  
  • Oamenii care fac parte din biserica lui Isus Hristos sunt chemați să fie veșnic uniți împreună cu el, cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Punctul central al vieții bisericești este serviciul divin. În biserică, Isus Hristos își pregătește comunitatea-mireasă prin apostoli, în scopul revenirii sale în curând, pentru a sărbători nunta în cer. (Catehism 6.1) 
  • Biserica Nouapostolică are următoarele trei sacramente: Sfântul Botez cu apă, Sfânta Pecetluire (oferirea darului Sfântului Duh) și Sfânta Cină. 
  • Oferirea celor două sacramente, a Sfintei Pecetluiri și a Sfintei Cine, precum și iertarea păcatelor se află în sarcina apostolilor.  
  • În centrul credinței creștinilor nouapostolici se află Isus Hristos, despre care ni se mărturisește în Sfânta Scriptură. El acționează astăzi în biserica lui și va veni din nou. Țelul credincioșilor nouapostolici este acela de a fi uniți cu Hristos, atunci când acesta va reveni.