Biserica Nouapostolică din România

Însărcinarea

Însărcinarea spirituală constă în primirea împuternicirii, a binecuvântării și a sfințirii prin numirea într-o sarcină, în scopul de a sluji în Biserica lui Hristos. Însărcinarea spirituală va fi efectuată prin puterea din Sfântul Duh.

Însărcinarea spirituală este transmisă de un apostol, din însărcinarea lui Isus Hristos, în numele lui Dumnezeu ca Sfântă Treime, prin punerea mâinilor și prin rugăciune. Prin numirea în însărcinarea spirituală, purtătorul de însărcinare este binecuvântat și sfințit pentru însărcinarea primită. Prin numire, darurile existente deja în cel care primește însărcinarea sunt înviorate, întărite, înmulțite și puse în slujba Domnului. Pe lângă aceasta, prin binecuvântare se transmit puteri suplimentare. La numire, slujitorul primește din sfințenia lui Dumnezeu – însărcinarea este sfântă, slujitorul rămâne un om păcătos. Purtătorul însărcinării poate înfăptui acțiuni sfinte, prin puterea Sfântului Duh, slujindu-le lui Dumnezeu și comunității. Slujitorii bisericești își desfășoară activitatea în general în mod onorific.

Toți slujitorii bisericești sunt adevărați duhovnici, având datoria de a păstra taina lucrurilor încredințate de credincioși pe durata exercitării însărcinării.

În cadrul Bisericii Nouapostolice, pe lângă însărcinările spirituale, mai există diferite alte sarcini, care sunt înfăptuite fără a fi slujitor și care contribuie la binele credincioșilor și la propovăduirea Evangheliei. De aici fac parte sarcinile în scopul predării religiei în rândul copiilor și al tinerilor, al creării unui cadru muzical la Serviciile Divine și al îngrijirii celor bolnavi.
De asemenea, în afară de slujitorii bisericești, toți credincioșii sunt chemați să-i slujească Domnului, urmându-L.

În cadrul Bisericii Nouapostolice există următoarele însărcinări bisericești: apostolul patriarh, apostoli districtuali, apostoli, episcopi, prezbiteri districtuali, evangheliști districtuali, pastori, evangheliști de comunități, preoți, diaconi.

Momentan, femeile nu dețin însărcinări spirituale în cadrul Bisericii Nouapostolice.
Slujitorii preoțești (preoți până la episcopi) oferă cele două sacramente: Sfântul Botez cu apă și Sfânta Cină.

Apostolii oferă în plus sacramentul Sfintei Pecetluiri cu Sfântul Duh.

Însărcinările de ajutor de apostol patriarh, ajutor de apostol districtual, conducător de district și conducător de comunitate nu se referă la însărcinările spirituale, ci sunt însărcinări transmise unui apostol sau unui slujitor preoțesc, pe o anumită perioadă de timp.