Biserica Nouapostolică din România

Sărbători și sărbători religioase

Sărbătorile sunt acele zile care se deosebesc de restul zilelor din timpul săptămânii. În Geneză ni se relatează că Dumnezeu a înființat el însuși prima zi de sărbătoare(Geneza 2, 2.3). În cele zece porunci, Dumnezeu a fixat sabatul drept a șaptea zi din săptămână.(la creștinii nouapostolici este ziua de duminică)(Exodul 20, 8-10)

Aceste două locuri din Sfânta Scriptură fixează niște lucruri de bază cu privire la toate sărbătorile religioase din cadrul bisericii. Este vorba despre niște evenimente deosebite din cadrul planului de mântuire al lui Dumnezeu, când au avut loc lucruri importante. Pentru a fi binecuvântat, omul trebuie să pomenească faptele lui Dumnezeu cu smerenie și recunoștință în aceste zile de sărbătoare, deci să cinstească faptele de mântuire divine care stau la bază, spre a putea sfinți aceste zile.

Biserica Nouapostolică cunoaște următoarele sărbători religioase:

Perioada Adventului

La serviciile divine din cele patru duminici dinaintea Crăciunului se vorbește în mod deosebit despre venirea lui Isus.  

Crăciunul

Sărbătorirea nașterii lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii.

Duminica Floriilor

Sărbătorirea intrării lui Isus în Ierusalim.

Vinerea Mare

Sărbătoare în amintirea patimilor și jertfei aduse de Isus pe cruce, în scopul împăcării oamenilor cu Dumnezeu și a mântuirii celor păcătoși.

Paștele

Sărbătorirea Învierii lui Isus din morți, pe care se bazează speranța credincioșilor în viața veșnică la Dumnezeu.

Înălțarea Domnului

Sărbătoare în amintirea Înălțării la cer a lui Isus, cu privire la revenirea lui pe pământ.

Rusaliile

Sărbătoarea bucuriei trăite de credincioși în urmă cu 2.000 de ani, când Dumnezeu a turnat pe pământ Sfântul Duh, Duh care marchează și astăzi biserica lui Hristos.

Sărbătoarea recunoștinței / Ziua recoltei (Ziua mulțumirilor, a pocăinței și a rugăciunilor)

Ziua recunoștinței față de Dumnezeu, în care îi închinăm mulțumirile noastre pentru tot ceea ce ne dă.

Serviciile divine pentru răposați

De trei ori pe an se țin servicii divine spre a-i pomeni pe cei răposați și pentru a li se oferi sacramentele, sufletelor doritoare de pe lumea cealaltă.

Confirmarea

Serviciul divin la care li se oferă tinerilor confirmanți binecuvântarea, aceștia promițându-i lui Dumnezeu că-i vor fi mereu credincioși și preluând răspunderea pentru viața lor în credință.