Biserica Nouapostolică din România

Serviciul divin

Serviciul divin este, pe de-o parte, acțiunea lui Dumnezeu asupra oamenilor și, pe de altă parte, activitatea omului în slujba lui Dumnezeu.

Comunitatea se adună la serviciul divin pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și pentru a primi binecuvântare prin sacrament. Oamenii i se închină lui Dumnezeu și îl slăvesc cu smerenie și credință. În felul acesta, serviciul divin este întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Slujitorii bisericești le slujesc credincioșilor cu smerenie într-o atmosferă, în care se simte prezența Sfintei Treimi, și astfel, comunitatea simte că de fapt Dumnezeu îi slujește. Serviciile divine au ca scop întărirea speranței în revenirea lui Hristos cât mai curând și pregătirea credincioșilor pentru momentul apariției Domnului.

În acest sens, serviciile divine sunt niște componente importante ale vieții creștinești, oferind mereu prilejul de a fi împreună cu Dumnezeu și cu frații și surorile în credință. Participanții la serviciile divine găsesc aici liniștea și tihna necesară spre a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ei primesc în timpul predicii, al sărbătoririi iertării păcatelor și a Sfintei Cine pacea divină, harul și mântuirea, și simt iubirea divină.

Prin serviciile divine primim forțe noi sufletești. Ele nasc în credincioși bucurie și le arată acestora viitorul care îi așteaptă dacă îl urmează pe Isus, și anume, mântuirea veșnică și ocrotirea lui Dumnezeu. Creștinii nouapostolici trăiesc la serviciile divine comuniunea strânsă cu Dumnezeu ca Sfântă Treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Această comuniune le dă mângâiere și speranță, în deosebi în zilele în care lucrurile nu decurg așa cum și-ar fi dorit. În același timp, omul venit la serviciul divin simte că slujba i se adresează în mod direct, deoarece se identifică cu toți ceilalți, având aceeași purtare și aceeași nevoie și dorință de a primi mântuirea. Dacă își va da seama de acest lucru, va putea primi cu credință iertarea păcatelor și va putea sărbători Sfânta Cină. De aceea, serviciile divine pot fi deopotrivă înțelese ca niște oferte ale harului. Creștinii nouapostolici sărbătoresc Sfânta Cină la fiecare serviciu divin. Ei își recunosc și mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu și primesc în numele lui Isus, iertarea păcatelor. Ei se străduiesc totodată să-i ierte pe aproapele lor și sunt conștienți de faptul că primesc harul lui Dumnezeu. Lucrul acesta le eliberează sufletele.

Desfășurarea unui serviciu divin în cadrul Bisericii Nouapostolice

 • Invocarea lui Dumnezeu ca Sfântă Treime (”În numele lui Dumnezeu Tatăl, al Fiului și al Sfântului Duh”)
 • Rugăciunea de început
 • Citirea versetului biblic care stă la baza serviciului divin
 • Lectura unui fragment din Biblie (la diferite sărbători creștine)
 • Predica (ținută în mod liber, fără manuscris, inspirată dintr-un cuvânt biblic consemnat în ”Foaia îndrumativă”)
 • Pregătirea comunității pentru iertarea păcatelor și Sfânta Cină
 • Rugăciunea ”Tatăl nostru”
 • Iertarea păcatelor (moment de pocăință cu rugăciune)
 • Rugăciunea pentru primirea jertfelor
 • Sfințirea pâinii și a vinului (ostia / sfințirea)
 • Sărbătorirea Sfintei Cine
 • Rugăciunea de încheiere și binecuvântarea de încheiere

În funcție de posibilitățile din comunitate, cadrul muzical al serviciului divin va fi realizat de către comunitate, de corul comunității, de orchestră sau de orgă.

Pe lângă aceasta, la serviciile divine se mai pot oferi sacramente și binecuvântări, pot avea loc numiri în diferite slujbe bisericești sau pensionări.

Toți cei interesați pot participa oricând la serviciile divine din cadrul Bisericii Nouapostolice.