Biserica Nouapostolică din România

Organizare

Biserica Nouapostolică este împărțită în mai multe ținuturi misionare independente conduse de câte un apostol districtual, care, reunite, alcătuiesc biserica întreagă și se călăuzesc după una și aceeași învățătură. În totalitatea ei, biserica este condusă de apostolul patriarh, care este autoritatea spiritual supremă.  

Fiecare ținut misionar este deci condus de câte un apostol districtual și este alcătuit din mai multe biserici teritoriale, iar acestea sunt împărțite la rândul lor în districte. Bisericile teritoriale sunt conduse de câte un președinte, districtele sunt conduse de câte un conducător de district, care are în general slujba de prezbiter districtual. Mai multe districte alcătuiesc un ținut de lucru, în care slujesc un apostol și unul sau mai mulți episcopi.

Locul central al vieții bisericești îl constituie comunitățile. Ele sunt conduse de conducători de comunități care au o funcție preoțească și sunt însărcinați de către apostoli.