Biserica Nouapostolică din România

Comunitatea bisericească

Punctul central al vieții bisericești îl constituie comunitățile bisericești. Creștinii care au primit sacramentele Bisericii Nouapostolice alcătuiesc o comunitate. Ei au un țel comun în credință, acela de a trăi conform valorilor Evangheliei și de a dori să participe la revenirea lui Hristos.

Membrii comunității participă la organizarea serviciilor divine, interpretând bucăți muzicale în cor sau în orchestră. Ei activează de asemenea ca învățători pentru copii, decorează altarul, întrețin și curăță biserica în interior și în exterior. Ei se duc și îi vizitează pe membrii bolnavi, bătrâni și infirmi. Diferite sărbătoriri și excursii fac parte de asemenea din viața comunității.  

Comunitățile bisericești sunt conduse de câte un conducător al comunității, care are o însărcinare preoțească și este însărcinat de apostoli.