Biserica Nouapostolică din România

Sarcini

În cadrul Bisericii Nouapostolice, pe lângă însărcinări, mai există și alte sarcini în scopul propovăduirii Evangheliei și spre binele credincioșilor, pentru exercitarea cărora nu este necesară numirea în însărcinarea spirituală. În comunitățile bisericești și în districte, atât surorile, cât și frații în credință, primesc sarcina de a îndeplini diferite slujbe, independent de însărcinări.

Sarcinile din cadrul comunităților bisericești sunt îndeplinite în mod onorific. Se face totuși o deosebire între sarcinile legate de îngrijirea sufletelor și cele de altă natură. Iată câteva exemple de sarcini de îngrijire a sufletelor: îndrumători sau îndrumătoare de tineret, învățători și învățătoare de religie; sarcini de altă natură: dirijorii.