Biserica Nouapostolică din România

Structuri

Cea mai înaltă autoritate spirituală este apostolul patriarh, care conduce Biserica Nouapostolică împreună cu apostolii. Biserica Nouapostolică este împărțită în mai multe ținuturi misionare conduse de câte apostoli districtuali, care, la rândul lor, sunt împărțite în mai multe biserici teritoriale.

Din anul 2013, apostol patriarh este Jean-Luc Schneider. El este cel de-al nouălea apostol patriarh de la înființarea bisericii și până în prezent. La nevoie, apostol patriarh poate însărcina un ajutor de apostol patriarh, care să-l ajute la îndeplinirea sarcinilor sale.

Apostolii districtuali, împreună cu apostolii pe care îi au spre a-i ajuta în muncă, sunt colaboratorii direcți ai apostolului patriarh.

În scopul îndeplinirii sarcinilor regionale, apostolii primesc ajutor din partea episcopilor, prezbiterilor districtuali și a evangheliștilor districtuali. Punctul central al vieții bisericești îl constituie comunitățile. Apostolii îi însărcinează pe pastori, evangheliști sau pe preoți să conducă comunitățile. Acești conducători de comunități sunt sprijiniți în munca lor de preoți, diaconi și subdiaconi.

Cei circa 9 milioane de creștini nouapostolici care trăiesc pe cinci continente, în aproximativ 60.000 de comunități bisericești, fac parte din toate păturile sociale, toate popoarele și toate generațiile.