Biserica Nouapostolică din România

Sacramentele

Sacramentele sunt niște elemente de bază pe care ni le dă Dumnezeu din harul său. Ele sunt acțiuni sfinte aplicate asupra oamenilor, pentru ca aceștia să dobândească mântuirea, să poată fi luați în comuniunea cu Dumnezeu și poată rămâne în ea. Primirea celor trei sacramente oferă posibilitatea de a fi unit cu Domnul Isus Hristos, atunci când va reveni.

Mântuirea din sacramente se bazează pe nașterea lui Isus ca om, pe jertfa și învierea lui, precum și pe trimiterea Sfântului Duh și a acțiunii lui.

Condiția pentru ca sacramentele să producă mântuire este aceea de a avea credință.

Sacramentele se înfăptuiesc prin patru acțiuni succesive extrem de importante:

  • semnul (signum / material) : gestul (ritus) sau elementul vizibil
  • conținutul (res / forma) : prezența mântuirii
  • persoana care oferă sacramentul (slujitorul bisericesc însărcinat)
  • credința (a celui care primește sacramental): pentru ca sacramental să poată sluji mântuirii

În Sfânta Scriptură scrie, printre altele: ”Și trei sunt cari mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una.”(1 Ioan 5, 7-8) Conform ordinei din această înșiruire, Biserica Nouapostolică cunoaște trei sacramente înființate de Isus: