Biserica Nouapostolică din România

Sfânta Cină

Sfânta Cină este o sărbătorire a bucuriei și a recunoștinței. Ea este o cină comemorativă, deoarece ea amintește mai întâi de moartea lui Isus Hristos, acest eveniment unic și valabil pentru toate timpurile.

Ea este de asemenea o cină a mărturisirii – mărturisirea morții, învierii și revenirii lui Isus Hristos. Sfânta Cină este o cină a comuniunii din trei puncte de vedere: comuniunea lui Isus Hristos cu apostolii săi, cu cei credincioși și comuniunea celor prezenți la serviciul divin.

Sfânta Cină le ajută pe suflete să-și păstreze viața veșnică și le dă certitudinea că pot rămâne mereu împreună cu Mântuitorul Isus Hristos.(Ioan 6, 51-58) Astăzi, ”trupul și sângele” lui Isus sunt oferite sub forma unei ostii din pâine și vin.

Prin sfințirea pâinii și a vinului și prin rostirea unor anumite cuvinte, nu se schimbă de fapt substanța din care sunt alcătuite acestea, ci are loc mai curând o coexistență a substanței divine a trupului și sângelui lui Isus cu cea a ostiei. (consubstanțiație)

În Sfânta Cină, pâinea și vinul corespund naturii umane, iar trupul și sângele aparțin naturii divine a lui Hristos.

Pâinea și vinul nu sunt metafore sau simboluri pentru trupul și sângele lui Hristos, ci sunt într-adevăr trupul și sângele lui Hristos.(prezență reală)

De asemenea, jertfa lui Isus Hristos este și ea prezentă în Sfânta Cină.

Prin savurarea cu credință a Sfintei Cine, omul primește înăuntrul lui ființa lui Isus precum și forțe noi ca să poată birui tot ce ar putea sta în calea mântuirii veșnice a sufletului.(vezi Apocalipsă 12, 11)