Biserica Nouapostolică din România

Sfânta Pecetluire

Prin sacramentul Sfintei Pecetluiri i se transmite credinciosului, darul Sfântului Duh – Duhul lui Dumnezeu locuiește în continuare pentru totdeauna în interiorul omului, Dumnezeu îl face pe om părtaș la ființa sa.

Prin Sfânta Pecetluire este desăvârșită renașterea din apă și Duh, începută de Dumnezeu prin Sfântul Botezul cu apă. Credinciosul devine copil al lui Dumnezeu și moștenitor al slăvii viitoare; acesta este chemat să facă parte din mireasa Domnului și să fie roada cea dintâi în împărăția lui Hristos.

Apropierea de Dumnezeu dobândită de om prin Sfântul Botez cu apă capătă prin Sfânta Pecetluire o nouă dimensiune. Conform mărturiilor din Scriptură, Sfânta Pecetluire este legată de slujba de apostol și este oferită prin punerea mâinilor și a rugăciunii unui apostol , atât copiilor, cât și adulților.

Orice om poate primi sacramentele, indiferent de vârstă, origine sau sex.