Biserica Nouapostolică din România

Angajamentul social

Dragostea creștinească față de aproapele, întemeiată pe Evanghelie și pe poruncile eticii creștine, este practicată de creștinii nouapostolici prin angajamentul lor social. În măsura posibilităților pe care le au, ei îi ajută pe oamenii aflați în situații grele. Angajamentul constă atât în munca voluntară depusă de multe persoane din comunitățile bisericești, cât și în dăruirea de mijloace materiale, acțiuni coordonate deseori de organizațiile de binefacere ale Bisericii Nouapostolice. Astfel, biserica planifică, finanțează și sprijină proiecte caritative și de binefacere, precum și acțiuni de ajutorare și campanii umanitare în toată lumea, cooperând în același timp cu alte organizații de binefacere.

Biserica Nouapostolică posedă organizații de ajutorare în toată lumea, pe care le întreține. Fundația din ținutul misionar al apostolului districtual Elveția se numește BNA-Humanitas.