Biserica Nouapostolică din România

Țeluri

Dragostea creștinească față de aproapele, întemeiată pe Evanghelie și pe regulile eticii creștine, reiese din angajamentul social și caritativ al creștinilor, pus în slujba absolut tuturor oamenilor, fără deosebire de sex, vârstă, culoarea pielii, naționalitate sau religie.  

Țelul acestor eforturi este inițierea și sprijinirea de proiecte în domeniul social, cel al dependenței de droguri, al îngrijirii copiilor și tinerilor, a oamenilor infirmi sau cu handicapuri, a oamenilor în vârstă, a mamelor/femeilor, precum și ajutoare umanitare în ținuturile în care este război sau unde au avut loc catastrofe naturale.

Fundația BNA Humanitas

BNA Humanitas favorizează și sprijină proiecte sociale, umanitare și caritative în Elveția și în cincisprezece țări, în care Biserica Nouapostolică activează. Într-un cadru mai restrâns, biserica mai oferă și alte ajutoare umanitare, în scopul favorizării dezvoltării în diferite țări, precum și în regiunile cu catastrofe, din toată lumea. 

Țelurile principale ale activității fundației sunt …

  • instituțiile publice și particulare din țară și din străinătate, care activează în domeniul social, cel al dependenței de droguri, al îngrijirii copiilor și tinerilor, a oamenilor infirmi sau cu handicapuri, a oamenilor în vârstă, a mamelor/femeilor
  • precum și ajutoare umanitare în ținuturile în care este război sau unde au avut loc catastrofe naturale.

Prin sprijinul financiar acordat de donatoare și donatori, BNA Humanitas reușește să inițieze și să favorizeze proiecte cu scopuri precis și durabile. Vă mulțumim mult pentru ajutor!

Aici puteți consulta site-ul fundației BNA Humanitas

Fundatia BNA-Humanitas
341 Strada Principala
Zabrani

Raiffeisen Bank S.A.
9-9A Dimitrie Pompei BLVD.2ND DISTR
20335 Bucharest
IBAN: RO36 RZBR 0000 0600 1706 3306
BIC (SWIFT) RZBRROBUXXX